Villatossun toimintaa ohjaavat arvot luovat pohjan kaikelle työskentelylle:

 • Ratkaisukeskeisyys
 • Yksilöllisyys
 • Läsnäolo
 • Rajat ja rakkaus
 • Avoimuus
 • Aktiivisuus

Paikkatiedustelut
Petra Maikola
Kasvatusjohtaja
044 985 4701
petra.maikola@villatossu.fi

Läheisverkostotyöskentely ja vanhemmuuden tuki

Villatossussa panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön lapsen vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa.  Läheisverkostotyö suunnitellaan yhdessä lapsen, sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajien kanssa ja se voi tarkoittaa yhteydenpitoa lapselle tärkeisiin ihmisiin, perheen vuorovaikutuksen tukemista kotona, vanhemmuuden arviointia ja tukemista sekä yhteisiä perhepäiviä Villatossussa tai sen ulkopuolella.

Perhehuone

Yhteisten tilojen välittömässä läheisyydessä on omalla sisäänkäynnillä varusteltu yksiö pesutiloineen ja keittomahdollisuuksineen, jossa mahdollistetaan vanhemman/vanhempien ja lapsen tapaaminen tuetusti ja turvallisesti. Ohjaajamme voivat tukea perhettä tapaamisien aikana eri tavoin, tavoitteena että lapsi saa säilyttää suhteensa vanhempiinsa haasteista huolimatta.  Huoneiston oma rauha tarjoaa mahdollisimman matalan kynnyksen vanhempien vierailuille ja osallistumisen lapsen elämään, kuitenkaan lapsen turvallisuutta unohtamatta.

Vahva neuropsykiatrinen osaaminen työyhteisössä

Meillä Villatossussa on erinomaiset valmiudet työskennellä neuropsykiatrisesti oireilevin lasten kanssa. Henkilökuntaan kuuluu kaksi neuropsykiatrista valmentajaa. Villatossuun on luotu selkeä toimintamalli ja -ympäristö, josta hyötyvät kaikki lapset. Työssämme otamme huomioon mahdolliset aistipulmat, esteettömyyden ja struktuurin.

Digipelaamisen rajaaminen ja mediakasvatus

Koukuttavan pelaamisen sijaan Villatossun lapsia ohjataan ja kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan, kunnioittamaan ympäristöä ja nauttimaan luonnosta ja sen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Lapselle annetaan mediakasvatusta, joka edistää lapsen hyvinvointia monialaisesti.

 • Villatossun henkilökuntaan kuuluu kolme sosionomia, yksi sairaanhoitaja, kaksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa ja kaksi lähihoitajaa. Villatossun henkilökunta on päivittänyt osaamistaan monilla täydennyskoulutuksilla, joita ovat esimerkiksi: neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA ja sosiaalityön opinnot. Villatossu tukee ja kannustaa henkilökuntaa lisäämään osaamistaan kouluttautumalla.
 • Villatossun arjen struktuuri ja selkeät rajat tukevat lapsen kuntoutumista. Kodinomaisuuden säilyttämiseksi arki koostuu tavanomaisista kodin askareista, rutiineista ja puuhastelusta sekä oleskelusta, joita tehdään yhdessä lasten kanssa – aivan kuten missä tahansa kodissa. Jokainen lapsi osallistuu askareisiin omien kykyjensä mukaan ja yhdessä tekeminen on toiminnan ydin.
 • Lasten osallisuus ja yhteisöllisyys ovat Villatossussa tärkeässä osassa. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan huomioon myös päätöksiä tehtäessä. Yhteenkuuluvuuden tunnetta luodaan juhlistamalla yhdessä niin lapsen henkilökohtaisia kuin vuotuisia juhlapyhiä. Haluamme luoda Villatossuun myös omia perinteitä. 
 • Tuemme lasta luomaan suhteita hänelle luontaisiin yhteisöihin, kuten omaan luokkaan harrastusryhmään tai naapurustoon. Villatossussa toivotetaan naapurit ja lasten kaverit tervetulleiksi vierailemaan, sillä haluamme olla osa isojokista yhteisöä.
 • Lapsella on Villatossussa kaksi omaohjaajaa, joiden tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia lapsen asioista sijoituksen aikana. Omaohjaajan ja lapsen välisen suhteen tarkoituksena on luoda aito kiintymyssuhde ja samalla tarjota lapselle korjaavia ihmissuhdekokemuksia. Omaohjaaja tukee ja kannustaa, mutta myös opettaa ja rajaa lasta sekä jakaa lapsen kanssa yhteisiä arjen hetkiä.
 • Villatossussa panostetaan sujuvaan yhteistyöhön lapsen koulun kanssa. Yhteistyön sujuvuudesta huolehtii nimetty kouluvastaava. Perusopetus (luokat 1-9) toteutetaan Isojoen koulukolmiossa, jonne on matkaa villatossusta 10 km. Lähimmät lukiot sijaitsevat Kristiinankaupungissa (27km) ja Honkajoella (36km). Lähimmät ammattiopistot ovat Kauhajoella (45km) ja Kankaanpäässä (58km).  
 • Villatossusta lasta kannustetaan  harrastamaan. Lähiympäristössä on jalkapallokenttä, vanhan kyläkoulun piha sekä metsää, jotka tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen. Viereinen kiinteistö muuntautuu harrastustiloiksi erilaiseen toimintaan. Henkilökunnalla on monipuolista osaamista niin musiikin, liikunnan ja luonnontuntemuksen osalta. Henkilökunnan ohjaamat harrastusryhmät tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden harrastaa. Myös Isojoen kunta tarjoaa harrastustoimintaa. Lastenkodin läheisyydessä virtaa Isojoki, jossa voi kalastaa. Lähellä sijaitsevat myös Kangasjärvi sekä Lauhavuoren kansallispuisto, jotka tarjoavat aidon kosketuksen luontoon ja rajattomasti mahdollisuuksia patikoida, eräillä ja retkeillä. 
 
 

Lastenkoti Villatossu

Koulutie 26
64810 Vanhakylä
041 3181 559
info@villatossu.fi