Villatossun arvot – läsnäolo, rajat ja rakkaus sekä avoimuus ja aktiivisuus – luovat pohjan kaikelle työskentelylle. Villatossun kasvatusnäkemyksen mukaan aito kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Elämän solmukohtiin paneudutaan ratkaisukeskeisesti, yksilöllisesti ja nähdään kaikissa ihmisissä hyvää. Lasta ja perhettä ohjataan lujasti mutta lempeästi.

Paikkatiedustelut:
Heidi Heino
044 985 4701
heidi.heino@villatossu.fi

Lapsen yksilökohtainen kohtaaminen on sijoituksen aikana ensiarvoisen tärkeää. Tämän varmistamiseksi jokaisella lapsella on Villatossussa kaksi omaohjaajaa, joiden tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia lapsen asioista sijoituksen ajan.

Lasten osallisuus ja yhteisöllisyys ovat Villatossussa tärkeässä osassa. Lasten mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös heitä koskevia yhteisiä päätöksiä tehtäessä. Yhteenkuuluvuuden tunnetta pyritään lisäämään mm. vuotuisia juhlapyhiä yhdessä viettämällä ja kunkin omia juhlapäiviä huomioimalla sekä luomalla Villatossuun ihan omia perinteitä. Sen lisäksi, että Villatossun oma yhteisö on merkityksellinen, on lasten hyvä kokea kuuluvansa myös muihin lapsille luontaisiin yhteisöihin, kuten oma luokka, harrastusryhmä tai naapurusto. Kaverisuhteet ovat lapsille tärkeitä ja niitä tuetaan mm. mahdollistamalla tavanomaiset vierailut kavereiden luona. Villatossussa myös toivotetaan naapurit ja lasten kaverit tervetulleiksi vierailemaan – haluamme olla osa isojokista yhteisöä!

Villatossussa panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön lapsen läheisverkoston kanssa. Läheisverkostotyö suunnitellaan yhdessä lapsen, sosiaalityöntekijän ja lapsen huoltajien kanssa ja se voi tarkoittaa mm. yhteydenpitoa lapselle tärkeisiin ihmisiin, säännöllisiä kotikäyntejä, vanhemmuuden arviointia ja tukemista sekä läheisverkostotapaamisia. Lähesiverkostotapaamisilla Villatossuun kutsutaan lapselle tärkeät ihmiset ja heidän kanssaan keskustellaan lapsen tilanteesta sekä vietetään lapsen kanssa yhdessä suunniteltu toiminnallinen päivä omaohjaajan johdolla.

Villatossun arjen struktuuri ja selkeät rajat tukevat lapsen kuntoutumista. Kodinomaisuuden säilyttämiseksi arki koostuu tavanomaisista kodin askareista, rutiineista sekä puuhastelusta ja oleskelusta, joita tehdään yhdessä lasten kanssa – aivan kuten missä tahansa kodissa. Jokainen lapsi osallistuu askareisiin omien kykyjensä mukaan ja yhdessä tekeminen on toiminnan ydin.

Villatossussa panostetaan digipelaamisen rajaamiseen ja mediakasvatukseen. Koukuttavan pelaamisen sijaan Villatossun lapsia ohjataan ja kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan, kunnioittamaan ympäristöä ja nauttimaan luonnosta ja sen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Lähiympäristössä on jalkapallokenttä, vanhan kyläkoulun piha sekä metsää, jotka tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen. Viereinen kiinteistö muuntautuu harrastustiloiksi monenlaiseen toimintaan. Lastenkodin läheisyydessä virtaa Isojoki, jossa voi kalastaa. Lähellä sijaitsevat myös Kangasjärvi sekä Lauhavuoren kansallispuisto, jotka tarjoavat aidon kosketuksen luontoon ja rajattomasti mahdollisuuksia patikoida, eräillä ja retkeillä.  Villatossussa on mahdollisuus myös musiikilliseen kasvatukseen, lapset voivat halutessaan kokeilla erilaisia instrumentteja yksin tai yhdessä ohjaajan kanssa tai yhdessä muiden lasten kanssa. Arjen vastapainoksi loma-aikoina voidaan lasten kanssa reissata lähelle ja kauemmaskin.

Lastenkoti Villatossu

Koulutie 26
64810 Vanhakylä
info@villatossu.fi

Vastuuhenkilö Heidi Heino

Puh. 044 985 4701
heidi.heino@villatossu.fi